Transport k letišti

V ČR je v současnosti 91 civilních letišť a největší, které je v Praze a jmenuje se letiště Ruzyně, které je možno rozdělit do 3 skupin.

Jedná se o letiště celostátního významu – Letiště Praha, regionální letiště většího významu (Brno, Ostrava, Karlovy Vary a Pardubice) a regionální letiště menšího významu, kam řadíme ostatní aeroklubová a zájmová letiště a sportovní letiště, ale na každé z nich je důležité se dopravit a k tomu je nejlepší taxi na letiště. Regionální a letiště většího významu, která representuje zejména letiště Ruzyně, jsou v tomto kontextu chápána jako veřejná vnitrostátní či mezinárodní letiště, které vlastní kraj, obec nebo soukromý subjekt za účelem provozu letecké dopravy a zajištění přístupu cestujícím / turistům / rodinám / firmám do regionu a z něj, a která jsou svou strukturou a technickým vybavením způsobilá k výkonu obchodní letecké dopravy.

Přeprava na letiště

Tato letiště disponují jak potřebným zařízením a dráhovým systémem tak i službami zejména taxislužbou, které mohou cestujícím nebo leteckým společnostem nabídnout.

Dnem 1. července 2004 ukončil svou činnost státní podnik. Ostrava a Karlovy Vary byly převedeny do vlastnictví krajů Jihomoravského, Moravskoslezského a Karlovarského. Doprava na letiště Ruzyně je rychlá a levná. Zároveň došlo ke změně subjektu provozovatelů předmětných letišť převodem na privátní subjekty, akciové společnosti u letišť v Brně a Ostravě a společnost s ručením omezeným na letišti v Karlových Varech. Jediným letištěm, které zůstalo, jako státní podnik v majetku státu je Letiště Praha. Uvedené změny byly udělány řadou faktorů signalizujících nutnost posunu stavající nevýrazné aktivity uvedených areálů mimochodem i dopravy z letiště s dostatečně rozvinutou infrastrukturou do formy přímého působení potřeb příslušných regionů v segmentu letecké dopravy a přepravy.

Letiště Ruzyně

Změnou vlastnické struktury do sféry regionální tak byly vytvořeny předpoklady pro možnost vytvoření žádostí k čerpání části prostředků z Evropských fondů s cílem zajistit co nejlevnější dopravu z letiště a finanční podporu k uskutečnění potřebné výstavby pro transfer na letiště.

V poslední době si začaly kraje, taxislužby a obce uvědomovat důležitost regionálních letišť a následně je začaly podporovat v této činnosti pro transfer z letiště. Tato podpora stála majitele nemalé náklady v souvislosti s udržením kroku v Praze 6 s rychlým tempem růstu pohybů a přepravených osob, a s přibýváním požadavků kladených zejména na bezpečnost a nebezpečnost technické vybavení výše zmíněných letišť. Nemalé zatížení také byly také spojeny s přípravou letišť na plné zapojení ČR do schengenského prostoru.

Google reklamaapartmentsofprague.com
Apartmens of Prague

VolksWagen Passat
Přeprava po Praze
za 250,- Kč


Rezervace
Copyright © 2010, všechna práva vyhrazena