Doprava k letišti

Taxi je velice důležité a přineslo provozovatelům řadu nových povinností, s nimiž souvisela nutnost realizovat opatření ve smyslu technických, stavebních a administrativních změn spojených se značnými finančními náklady.

Bylo zapotřebí budovy terminálů architektonicky upravit a zabezpečit v první řadě vybudovat zejména oddělené toky schengenských a neschengenských cestujících na příletu i na odletu a dále upravit prostory pro taxislužbu a transfer u letiště. U všech regionálních letišť byl tento úkol řešený formou výstavby nových taxíků a přepravy taxíkem, kde došlo k funkčnímu propojení letišť se stávající dopravní infrastrukturou. Přestože některá z regionální letiště ještě výstavbu terminálu nemají dokončenou, všechna splňují levné standardy a jsou schopna přejímat lety ze států i mimo ně.

Přeprava osob na letiště

Pražské letiště jsou svou levnou taxislužbou známé a plně v rukách svých majitelů. Stát v této úloze sehrává roli někoho a zajišťuje dohled nad výkonem řidičů taxi v oblasti civilního letectví.

Přesto, že jsou regionální letiště závratně zisková, přinášejí jakýsi sekundární zisk krajům ve formě levné taxislužby z turistického ruchu pro taxi oblast kraje, zisk se ovšem již nevrací zpět na tuto vstupní bránu kraje - letiště. Přesto je nutno říci, že v poslední době všechny větší letiště prožívají období velké přepravy lidí a poptávky po letecké dopravě, osobní či nákladní. Místy meziroční nárůst dosahuje hodnot až 20 vozidel od taxislužby (letiště Praha)a jsou i případy, kdy byl meziroční nárůst 10 vozidel (na letišti Ruzyně). Předpokládáme, že se poptávka časem zvětší a bude dosahovat hodnot středoevropského trendu okolo 40 vozidel určeno k přepravě.

Ruzyně transfer

Nicméně Ministerstvo dopravy velmi těší, že v ČR mohlo vytvořit takové dobré ceny za přepravu na letiště prostředí a takové podmínky, které umožňují dosahovaní tak nízké ceně za transfer z letiště.

Velkou měrou se také na celkovém počtu přepravených osob na regionálních letištích podílí taxislužby. Silný vzestup poptávky po letecké přepravě je levný zejména v důsledku levnějšího taxi. Evropská komise se od roku 2004 snaží začlenit leteckou dopravu do systému, který už má dávno taxi a obchodování s povolenkami které vydá doprava, ten se zatím dotýkal pouze státních zdrojů. Česká republika toto podporuje a zavázala se, že do roku 2020 přepraví ještě více osob za dobrou cenu.

Google reklamaapartmentsofprague.com
Apartmens of Prague

VolksWagen Passat
Přeprava po Praze
za 250,- Kč


Rezervace
Copyright © 2010, všechna práva vyhrazena